bun-bo-hue-ngon-1470450588
(Thiên ký sự đặc biệt dành cho những người con xứ Huế và người muốn tìm hiểu về bún bò Huế)

Share.