Saturday, September 22 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Kính mời quý đồng hương khắp nơi mua hàng sale tuần này của đại công ty TELETRON, một công ty lớn nhất, nổi tiếng, và có uy tín do thế hệ thứ hai của người Việt Nam tại Hoa Kỳ thành lập, góp phần làm Vẽ Vang Dân Việt khắp nơi trên thế giới. Xin click vào các videos dưới đây để xem báo giới ngoại quốc khen ngợi TELETRON làm hãnh diện thêm về sự thành tựu của con em chúng ta. (Nguyễn văn Lập)

Share.