Triều Tiên chiếm ưu thế về số lượng quân nhân và khí tài, trong khi liên minh Mỹ – Hàn sở hữu các hệ thống vũ khí hiện đại với uy lực lớn hơn nhiều, theo ước tính của các chuyên gia quân sự.

Share.