Thư mời tham dự Đại Hội Asian Festival lần thứ 27 năm 2017 được tổ chức tại Cotton Bowl Plaza of Fair Park, Dallas

Ngày 13 tháng 5 năm 2017 (May 13th, 2017) từ 11 am to 7 pm

Nhóm Sân Khấu Nhỏ sẽ tham gia trình diễn trong chương trình này 3 tiết mục múa cổ truyền như mọi năm trước, Chương Trình sẽ bắt đầu lúc 10:45 sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 5 năm 2017 và kết thúc lúc 7PM cùng ngày

Đầu tiên sẽ là Diễn Hành (diễn hành khoảng 15phút đến 20 phút là tối đa!) kế đến là Múa Lân và tiếp theo là các tiết mục trình diễn của các đại diện các dân tộc khác nhau,

Trân trọng kính mời các anh chị em thuộc các Hội Đoàn Đoàn Thể trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas Fort Worth tới tham gia và ủng hộ tinh thần chúng tôi, đặc biệt là cùng giương cao ngọn cờ chính nghĩa của chúng ta trong lúc Diễn Hành Khai mạc lúc 10:45 am, xin mang theo cờ, tham dự càng đông càng tốt để có khí thế của người Việt Nam.

Xin Cám ơn

Sân Khấu Nhỏ

     XIN KÍNH CHUYỂN VÀ NHỜ PHỔ BIẾN RỘNG RÃI

Share.