Thư Mời “Trò chuyện cùng Đại tá Mimi Phan” tại Dallas ngày 21 tháng 5 năm 2017

Kinh gui: Quý Liên Hội, UBXDTD, Hội Đoàn, Đoàn Thể, Hội Ái Hữu
                Quý Vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí

Hồng Nhung là 1 Quản Trị Viên của Cộng Đồng Dallas, đồng thời Hồng Nhung cũng là 1 Quân Nhân (Binh chủng Army). Với cam kết ban đầu khi ứng cử, Hồng Nhung rất mong muốn có sự liên kết nhiều hơn giữa Cộng Đồng người Việt tại khu vực với Hội Quân Nhân người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Uniformed Service Association, viết tắt là VAUSA). Chính vì điều đó, Hồng Nhung rất vinh dự mời được Đại Tá Mimi Phan đến với Cộng Đồng DFW chúng ta vào ngày chủ nhật 21 tháng 5 sắp tới vào lúc 12pm-1pm. Đại tá Mimi Phan hiện là Chairman của Hội, cũng như đang giữ chức vụ Captain, binh chủng Public Health Service.
Vì Đại Tá Mimi Phan bay tới Dallas vào sáng Chủ Nhật hôm đó rồi sẽ bay trở về Virginia vào buổi chiều cùng ngày nên thời gian chuẩn bị hơi eo hẹp nên mong Quý Vị thông cảm và sẽ ủng hộ cho sự hiện diện của Đại Tá Mimi Phan.
Hồng Nhung cũng xin đính kèm Tiểu sử cũng như những trách nhiệm mà Đại Tá đã và đang giữ trên con đường binh nghiệp của mình để Quý Vị hiểu rõ thêm.
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Hồng Nhung qua số điện thoại (858) 539 5578
TM BTC
Hong Nhung Duong

Try the new Yahoo Mail
Share.