Tuesday, May 22 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Nhân chuyn Bác Sĩ Nguyn Quý Khoáng hin đang sinh sng ti VN, xin chia xẻ với các bn một chuyện cũ: T b Quc Tịch Việt Nam

Cách đây 6, 7 năm (2006) tôi đã TỪ BỎ quốc tịch Vit Nam (dĩ nhiên là Vit Nam cộng sản chứ không phi Việt Nam Cộng Hoà)
Tìm mãi mới biết  Vietnam consulate (lúc đó  San Francisco, Los Angeles, Washington DC nhưng bây giờ muốn có đơn này thì phải vào website của Bộ Nội V)

Tôi  g
i điện thoại vào VN consulate in SF nhiu lần nhưng không ai trả lời. Lần sau cùng, bực quá nên nhắn vào máy :
“Các anh là nhng thng va hèn va vô trách nhim” thì mấy tiếng sau một cô nhân viên hồi đáp:
“Xin li vì máy fax cu chúng tôi b hng t… my tháng nay !!!” sau đó cô fax mẫu đơn cho tôi

Đại khái đơn  “Kính gửi Chủ Tịch nước CHXHCNVN” chi tiết không khác gì mấy so với bản tự khai lý lịch ba đời trong trại cải tạo 
“Họ và tên, bí danh, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tên cha, tên mẹ, năm ra khỏi VN v…v…”
Nhưng điều khoản làm mất thì giờ nht là: LÝ DO XIN THÔI QUỐC TỊCH VN.
Ln th nht tôi ghi: “Vì không thy cn thiết na”. Đơn đã bị bác với lý do: “Câu trả lời không rõ ràng” 
Ln th hai“Tôi và c gia đình đu mang quc tch M, nên không mun mang quc tch cu mt nước cng sn, có th nh hưởng ti tương lai con cháu

Câu tr
ả lời : “Không chp nhn vì lý do mang tính thách thức”
Các bn cũng nên biết là mỗi lần nộp đơn như vy,  phải trả 40 dollars tiền thị thực chữ ký cho Lãnh Sự Quán và tốn rấnhiều thì gi thư từ qua lại
Kiên nhẫn nộp đơn ln th ba sau khi tn 120 dollars, và ln này, ở khoản “Lý do xin thôi quốc tịch VN” gửi chủ tịch nước CHXHCNVN,  tôi đã ghi rt rõ ràng:
“ÔNG ĐÉO THÍCH NA” (thành thật xin lỗi nếu làm … bẩn tai các bạn)
Thật may mắn, lý do này lại được “chấp thuận” và chủ tịch nước đã ký tên, đóng dấu đàng hoàng giấy chứng nhận tôi không còn quốc tịch Việt Nam. 
Thật đúng tác phong của Việt cộng, “nhẹ không ưa chỉ ưa nặng” nên đã biến tôi thành một người lỗ mãng nhất thế giới khi viết thư cho chủ tịch một nước !!!
Năm 2010 tôi về Việt Nam, vừa đưa passport thì anh chàng công an nói ngay:
“Này, tuy anh không còn quc tch Vit Nam, nhưng nếu có vic gì, chúng tôi s x anh như mt người Vit Nam đy nhé
Share.