Tuesday, May 22 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

n tế chiến sĩ trận vong

***

Hôm nay Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Nữa vòng trái đất, dưới chân tượng đài

Quân dân Việt quốc lưu vong

Hướng về quốc thổ, đốt nén hương lòng

Nhớ linh xưa!

Anh hùng tướng sĩ…

Vì dân chiến tử sa trường

Đánh đông, dẹp bắc, lẫy lừng tuổi tên

Ngày săn giặc, ngoại biên tây tiến

Đêm Hạ Lào, tác chiến viễn phương

Ba lô, súng trận, sa trường

Tiếng quân reo, dấy biên cương ngút ngàn

Bình Long anh dũng – Kontum kiêu hùng

Trị Thiên vùng dậy một lòng

Vì dân, vì nuớc, non sông nặng thề

Nam chinh, Bắc chiến, chẳng nề

Sáng lên Ái Tử, chiều về Tây Nguyên

Hải Lục Không quân, Thiên Thần Mũ Đỏ

Cọp Ba Đầu Rằn, Hắc Báo, Kình Ngư

Chiến xa cày nát mật khu

Pháo binh dội lữa, quân thù khiếp oai

Đường số một chiều dài đất nước

Bao chiến công, đời trước, đời sau

Giang san đẫm ướt máu đào

Đồi cao Thượng Đức, chiến hào Charlie

Vào Thành Cổ, quân đi diệt giặc

Chốt Sa Huỳnh, giử chặt miền Trung

Cửa vào Xuân Lộc khóa lưng

Thủ đô quyết tử, cuối cùng, xuôi tay

Than ôi!

Chí lớn chưa thành, đại bàng gãy cánh

Một lần bức tử, tổ quốc suy vong

Giặc cộng nhuộm đỏ non sông

Nghiến răng thống hận, thù trong, giặc ngoài

Tướng tuẫn tiết, lòng ai như cắt

Dân đọa đày, nước mắt tràn dâng

Sanh vi tướng, tử vi thần

Dẫu có thác, vẫn ngàn năm xanh sử

Anh hùng tử, khí hùng nào tử

Giửa sa trường chiến sử còn ghi

Quân lực ta

Một đời trung liệt, Bảo Quốc, An Dân

Hy sinh vì nước, Tổ Quốc Tri Ân

Dẫu có thác đi

Thiên cổ lưu danh, ngàn thu bất diệt

Đời đời Thương Tiếc, hậu thế soi chung

Nén hương, hoa trái, chứng giám lòng thành

Anh hồn chiến sĩ hiển linh

Về đây……thượng hưởng!

                _____Mũ Đỏ Nguyễn văn Lập cẩn lập

Share.