HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC DALLAS FORT WORTH VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN P.O. BOX 3688 ARLINGTON,TX. 76007

                                                                              THÔNG BÁO

Kính gởi:

      –  Quý Tổng Hội, Quý Hội THỦ ĐỨC trong các Tiểu Bang Hoa Kỳ
      – Quý Liên Hội cựu CSQLVNCH.
      – Quý Hội Đoàn cựu Quân nhân QLVNCH.
      – Quý Cộng Đồng-Đoàn thể, Quý cơ quan Truyền Thông Báo Chí Địa phương

      – Quý Huynh Trưởng và các bạn đồng môn trong đại gia đình Thủ Đức DFW.

   
Ban Chấp Hành Hội Thủ Đức chúng tôi gồm ba thành phần. Ban điều hành,Ban Cố vấn,Ban giám sát là một tổ chức hợp pháp và chính danh Thông qua cuộc bầu cử theo Nội Quy ngày 28-2-17 và đã tổ chức lễ ra mắt ngày 25-3-2017 Được các Hội viên và các tổ chức Đoàn thể-Cộng đồng vùng DFW Và phụ cận công nhận.
   Sau đó một số thành phần vì tư thù cá nhân với Hội Trưởng Cao văn Lâm Đã ra sức đánh phá làm tổn thương đến danh dự và sức khỏe của Hộl Trưởng Lâm và gia đình cũng như gây chia rẻ và bất đồng trong Hội Thủ Đức .
   Để giải quyết những bất đồng này Ban Chấp Hành Hội đã tổ chức một cuộc họp khoáng đại ngày 24-6-2017 vừa qua để giải quyết mọi hiểm khích , hàn gắng trong tình đoàn kết , buổi họp không đạt được kết quả vì một số cá nhân cố tình lèo lái gây thêm áp lực trươc đó nên Hội Trưởng Cao văn Lâm phải rút lui .
   Nay thể theo ý kiến của Ban điều hành,Ban Cố vấn,Ban giám sát cũng như đa số hội viên không đồng ý để cho Hội trưởng Cao văn Lâm rút lui Nên ban điều hành hội cựu SVSQ/TB/TĐ DFW Trở lại hoạt động sau cuộc họp Ban điều hành ngày 23-7-2017.
    Hội Thủ Đức Xin trân trọng thông báo đến Quý vi :
    Ban Chấp Hành Hội cựu SVSQ/TB/TĐ DFW với ba cơ chế do Hội Trưởng Cao Văn Lâm Điều hành với đầy đủ thành phần nhân sự hợp pháp và duy nhất, chúng tôi hoạt động bình thường và không chấp nhận mọi sự thay đổi hay bầu cử nào khác.
    Trân trọng kính chào.
                          Arlington, ngày 23 tháng 7 nām 2017.
                      Ban chấp hành hội cựu SVSQ/TB/Thủ Đức DFW

Share.