Saturday, August 18 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Cứu trợ bão lụt Harvey – Updates

Thưa quý vị,
 
Chúng tôi xin được thông báo và xin chân thành cảm tạ quý vị hảo tâm sau đây đã sốt sắng đóng góp cho chương trình cứu trợ:
 
Donor
Donation
Pledge
Chùa Đạo Quang
$1,000.00
Chùa Đạo Quang
$5,000.00
Phật Tử Chùa Đạo Quang
$9,870.00
Cộng Đồng NVQG Dallas
$1,000.00
Cộng Đồng NVQG Tarrant
$1,000.00
O/B BS Đàng Thiện Hưng
$1,000.00
O/B Bùi Quang Thống
$1,000.00
GD Lý Thành An
$1,000.00
O/B BS Phạm Văn Chất
$1,000.00
Hội Ái Hữu Bình Định
$500.00
Gia Đình Mũ Đỏ DFW
$2,000.00
O/B Nguyễn N. Thụy
$500.00
Hội Biệt Động Quân
$300.00
O/B Vũ A. Lê
$100.00
Tỗng Hội Hãi Quân
$200.00
O/B Tánh Trần
$100.00
O/B Cao Vững
$500.00
O/B Lạt Nguyễn
$100.00
Nhóm Thiện Nguyện
$100.00
Hội Thủ Đức
$500.00
Gia Đình Cựu NS Trưng Vương
$300.00
O/B BS Trương Ngọc Hiếu
$500.00
Lớp Khiêu Vũ Dưỡng Sinh (Thiên Thanh)
$500.00
Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH DFW
$2,360.00
Tiệm Vàng Kim Ngọc
$500.00
O/B Nguyễn Hữu Điền
$100.00
O/B Nguyễn Kinh Luân
$100.00
Cô Nguyễn Tâm
$50.00
Đồng Hương Tarrant
$1,605.00
Nhóm Sân Khấu Nhỏ & Thân Hữu
$1,725.00
Bến Thành Plaza
$500.00
ACF Foundation
$1,000.00
Công Ty Du Lịch Á Đông
$200.00
Nguyễn Hữu Quốc
$50.00
Nguyễn Hữu Phong
$100.00
Ngô văn Tuận
$100.00
BS Nguyễn Thị Thu Trang
$100.00
Lê Văn Giàu
$50.00
Bò Viên Vĩnh Hương
$120.00
Nguyễn Văn Hưng
$100.00
Hội Không Quân DFW
$500.00
Sub total
$20,170.00
$17,160.00
 
 
Tổng Cộng
$37,330.00
Chúng tôi xin chân thành cám ơn Hòa Thượng trụ trì Thích Tịnh Đức – Chùa Đạo Quang và phật tử chùa Đạo Quang đã đóng góp với tổng số tiền $14,870.00.  Cám ơn O/B Hạnh & Thu Nga –   STBN, 1600AM và các thiện nguyện viên đã bỏ nhiều thời gian giúp kêu gọi & vận động tại chùa Đạo Quang.
 
Rất tiếc phần đông quý vị hảo tâm không lưu lại tên và đây là những vị đã lưu lại:
Donor
Donation
Uyên Khanh Vy / Nhà hàng Ba Lẹ
$350.00
Hiệp Thái
$500.00
Hương Đoàn
$20.00
Việt Phan & Tâm Lê
$20.00
Châu Nguyễn
$40.00
Katherine Su
$20.00
Annie Nguyễn
$100.00
Nguyễn Hoàng Nam
$20.00
Đoàn Thu Hương
$20.00
Tống Thị Thanh Thủy
$15.00
G/D Tâm Thành
$50.00
Hồ Ngọc Anh
$100.00
Huỳnh Ngọc Bình
$20.00
Lê Thị Hồng Diễm
$40.00
Phạm Thị Nhung
$30.00
Nguyễn Phương
$20.00
Vũ Bé An
$50.00
Mẹ Của Linda
$40.00
Nguyễn Thị Thu Hương
$50.00
Đoàn Cúc
$10.00
Quách Hằng & Ted
$100.00
Matika
$80.00
Nguyễn Kim Hoa
$50.00
Đinh Thị Năng
$100.00
Nguyễn Thị Bé
$20.00
Nguyễn Thị Mùi
$20.00
Nguyễn Phương
$20.00
Trương Ngọc Đào
$50.00
Lê Thị Em
$20.00
Hoàng Thị Phượng
$100.00
Lê Hoa
$20.00
Hoàng Phúc
$20.00
Sinh Đoàn
$20.00
Phạm Cẩm Tú
$100.00
G/D Quảng Xuân
$20.00
Tiêu Kim
$50.00
Nguyễn Huệ
$100.00
Nguyễn Quân
$20.00
Ngô David
$200.00
Thái Phú Quốc
$100.00
Vương Hiệp
$100.00
Tạ Mỹ Lệ
$50.00
Đoàn Đinh Thọ
$20.00
O/B Kim Ngọc
$500.00
Lê Vân
$50.00
Sanh Lý Chương
$40.00
Kathy Chương
$40.00
Trần Randy
$20.00
Bác Hoàng
$40.00
Trần Thị Chúc
$100.00
Xin chân thành cảm ơn,
 
TM Ban Tổ Chức
 
Hồ Văn Điền
Chủ tịch, CĐNVQG HẠT TARRANT
Jason Lý
Chủ tịch, CĐNVQG DALLAS
Share.