Saturday, August 18 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Vì chúng tôi không có đầy đủ emails, xin quý vị giúp chuyển tiếp email/tâm thư đến càng nhiều người càng tốt.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị hảo tâm sau đây đã sốt sắng đóng góp cho chương trình cứu trợ:

Chùa Đạo Quang $1,000.00
Cộng Đồng NVQG Dallas $1,000.00
O/B BS Đàng Thiện Hưng $1,000.00
O/B Bùi Quang Thống $1,000.00
GD Lý Thành An $1,000.00
Hội Ái Hữu Bình Định $500.00
O/B Nguyễn N. Thụy $500.00
Hội Biệt Động Quân $300.00
O/B Vũ A. Lê $100.00
Tỗng Hội Hãi Quân $200.00
O/B Tánh Trần $100.00
O/B Cao Vững $300.00
O/B Lạt Nguyễn $100.00
Nhóm Thiện Nguyện $100.00
Hội Thủ Đức $500.00
Gia Đình Cựu NS Trưng Vương $300.00
O/B BS Trương Ngọc Hiếu $500.00
Gia Đình Mũ Đỏ DFW $750.00

————–

$9,250.00

Vì chúng tôi không có đầy đủ emails, xin quý vị giúp chuyển tiếp email/tâm thư đến càng nhiều người càng tốt.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị hảo tâm sau đây đã sốt sắng đóng góp cho chương trình cứu trợ:

Chùa Đạo Quang $1,000.00
Cộng Đồng NVQG Dallas $1,000.00
O/B BS Đàng Thiện Hưng $1,000.00
O/B Bùi Quang Thống $1,000.00
GD Lý Thành An $1,000.00
Hội Ái Hữu Bình Định $500.00
O/B Nguyễn N. Thụy $500.00
Hội Biệt Động Quân $300.00
O/B Vũ A. Lê $100.00
Tỗng Hội Hãi Quân $200.00
O/B Tánh Trần $100.00
O/B Cao Vững $300.00
O/B Lạt Nguyễn $100.00
Nhóm Thiện Nguyện $100.00
Hội Thủ Đức $500.00
Gia Đình Cựu NS Trưng Vương $300.00
O/B BS Trương Ngọc Hiếu $500.00
Gia Đình Mũ Đỏ DFW $750.00

Cộng : $9,250.00

Share.