Thursday, June 21 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
 XIẾC VIỆT NAM ở ĐỨC
do hai anh em người VIỆT
              trình diễn
                     Thật tuyệt vời!
                                   
www.facebook.com
Khán giả chương trình truyền hình thực tế ở Đức phải đứng dậy đến 3 lần để cổ vũ cho hai anh em người Việt với tiết mục xiếc vô cùng ấn tượng.

 

Khán giả chương trình truyền hình thực tế ở Đức phải đứng dậy đến 3 lần để cổ vũ cho hai anh em người Việt với tiết mục xiếc vô cùng ấn tượng.

 

Share.