Cuộc thi ai ngủ lâu nhất mở rộng dành cho các lãnh đạo được tổ chức hàng năm tại VP QH ở VN, quý lãnh đạo các nước ai có nhu cầu xin đăng ký với Ban tổ chức tại Ba Đình – Hà Nội…

Hình ảnh nội tuyến 2
 
 Hình ảnh nội tuyến 4
 
Hình ảnh nội tuyến 3
 

 
Hình ảnh nội tuyến 5
Hình ảnh nội tuyến 6
Hình ảnh nội tuyến 7
 
 
 

Share.