Sunday, February 17 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
 • bitcoinBitcoin
  (BTC)
  $ 3,661.33
 • ethereumEthereum
  (ETH)
  $ 133.09
 • rippleXRP
  (XRP)
  $ 0.302028
 • litecoinLitecoin
  (LTC)
  $ 43.74
 • bitcoin-cashBitcoin Cash
  (BCH)
  $ 126.39
 • moneroMonero
  (XMR)
  $ 47.38
 • digibyteDigiByte
  (DGB)
  $ 0.009234

    

  Xin mời Quý Thân Hữu thưởng lãm bài Thơ “Hoa Quỳnh Nở” của Nhà Thơ Trần Quốc Bảo(Richmond, VA.), chuyển ngữ từ Bài Thơ chữ Hán của Thượng Tọa Thích Tâm Châu. 

           Dịch văn xuôi đã khó, dịch Thơ Hán Văn lại càng khó hơn.       PvTuan. 18/7/2017.

  Quỳnh Hoa Tiếu

Thích Tâm Châu (Thượng Tọa)

        

    

    

    

    

   (上坐)

 

Quỳnh Hoa Tiếu

 

 Bán dạ quỳnh hoa tiếu

Đường trung hương liêu nhiễu

Nhân gian phương tỉnh thức

Giác ngộ chân vi diệu.

 

Thích Tâm Châu (Thượng Tọa)

Đề Thơ tại Tu Viện Sùng Nghiêm

           Ngày 17/8/2001

         Bản dịch của

nghĩa đệ Trần Quốc Bảo,

   Richmond, Virginia.

 Hoa Quỳnh Nở 

  Nửa đêm quỳnh nở hoa

Hương tỏa thơm khắp nhà

Ai nấy đều tỉnh thức

Sự mầu nhiệm bừng ra./.

 

 Trần Quốc Bảo.

    Richmond, Virginia.

Địa chỉ điện thư của Tác Giả

   quocbao_30@yahoo.com

 

 

Share.