Browsing: Văn Hóa

Kiến Thức

NÓI LÁI

“Nói lái”, tiếng Pháp là “contrepèterie”. Danh từ này đã được Le dictionnaire de linguistique…

1 2 3 4 10