Browsing: Văn Hóa

Giải Trí

Quỳnh Hoa Tiếu

       Xin mời Quý Thân Hữu thưởng lãm bài Thơ “Hoa Quỳnh Nở” của Nhà Thơ…

Kiến Thức

NÓI LÁI

“Nói lái”, tiếng Pháp là “contrepèterie”. Danh từ này đã được Le dictionnaire de linguistique…