Browsing: Giải Trí

Giải Trí
HAPPY FATHER’S DAY với các cụ 70UP

70 UP                                                                              ​Luân Tế Ngoài những thứ nước ngọt thông dụng như Coca Cola, Pepsi Cola, nước Mỹ có loại nước giải khát 7UP,…

Giải Trí
Lục bát Việt-Pháp

Tiếng Việt mình… được mượn từ tiếng Pháp rất nhiều, trừ một số người xưa thì biết, sau này, mọi người dùng theo thói quen,…

1 25 26 27 28 29 44