Browsing: Kỹ Thuật

Kỹ Thuật
Lên sao hỏa

Lên sao hỏa Huy Lâm Khỏang hai tuần trước, Tổng thống Barack Obama, trong một bài viết ngắn đăng trên trang mạng của đài CNN,…

Kỹ Thuật
Xe bay – Flying car

Flying car (aircraft) – Wikipedia, the free encyclopedia Roadable aircraft – Wikipedia, the free encyclopedia [The 1841 Henson Aerial Steam Carriage] The Dream That Has…

1 13 14 15