Monday, April 22 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Mời xem video air show Blue Angels Thiên Thần Xanh của Hải quân Mỹ công lực thượng thừa, thần trí anh minh với phi đội 6 chiếc phản lực cơ F/4-18 Homet dưới đây biểu diễn thường xuyên khắp Hoa Kỳ. Đồng hương Houston có thể xem air show này trong  hai ngày 20-21 tháng 10 năm 2018.

Share.