Monday, June 24 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Trong phần người Việt ở Mỹ, tôi nghĩ là nếu chia theo thành phố thì nó sẽ không cho đọc giả có một khái niệm về sự tập trung của người Việt vì nhiều thành phố sát cạnh nhau cho đọc giả cái cảm tưởng là những nơi khác biệt nhau. Thí dụ: Anaheim, Westminister, Garden Grove, và Santa Ana hay Fountain Valley sát ngay cạnh nhau. Nếu ta gọi chung là Orange County và cộng chung lại thì đọc giả sẽ có khái niệm dễ hơn! Tôi khg rảnh về các nước khác nhưng người Việt ở California và Texas thì có thể nói chung là:

Cali:
-Sacramento area: gồm Sacramento, Stockton, Davis…
-San Francisco & Bay Area gồm San Francisco, San Mateo, Fremont, Sunnyvale, San Jose, Santa Clara…
-Orange county area gồm Westminister, Garden Grove, Anaheim, San Ana …
-San Diego area gồm Chula Vista, National city, San Diego, Ocean side…
-Texas:
Nhũng nơi tập trung người Việt có thể nói là Houston area, Dallas area, Austin và San Antonio area…
Anyway, rất cám ơn bài viết này đã nhác tôi là người Việt ở Kampuchea cũng là người Việt Hải ngoại và cũng chiếm một số lớn.

——

Lambert Tran – San Diego, California

On Feb 18, 2019, at 12:04 PM, Linh Nguyen <estock03@yahoo.com> wrote:

Dân số người Việt ở hải ngoại
                                                               Nguyễn Tài Ngọc
           
Bài viết này là về thống kê dân số người Việt ở hải ngoại, tôi thu thập chi tiết từ Internet. Bài này chia ra làm bốn phần:
          -Phần 1: Dân số người Việt ở các quốc gia trên thế giới.
          -Phần 2: Dân số người Việt ở Hoa Kỳ.
          -Phần 3: Dân số người Việt ở Canada.
          -Phần 4: Dân số người Việt ở Úc.
          Không tính Cam Bốt, người Việt ở Pháp nhiều thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Mỹ. Nhưng tôi không liệt kê chi tiết người Việt ở Pháp trong bài này vì một đạo luật ở Pháp ban hành vào năm 1978 ngăn cấm thu thập tất cả dữ kiện về mầu da, xuất xứ, tôn giáo của một cá nhân (với mục đích là chính phủ sẽ đối xử mọi người như nhau vì không biết người đó đen vàng trắng đỏ, theo Chúa, Phật, Mohamed hay vô thần).
          Vì đạo luật này mà không ai biết gì về dữ kiện, chẳng những không riêng gì  người ViệtNam, mà tất cả mọi người xuất xứ từ các quốc gia khác ở Pháp.
PHẦN 1:  Dân số người Việt hải ngoại trên thế giới, theo.https://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Vietnamese.
Thứ hạng
Quốc gia
Dân số
Thống kê năm
1
Hoa Kỳ
2,067,527
2016
2
Cam Bốt
788000
2011, theo CIA World Fact Book (5% dân số Cam Bốt)
3
Pháp
300,000
2014
4
Úc
294,798
2016
5
Canada
240,615
2016
6
Taiwan
200,000
7
Đức
137,000
2011
8
Nhật Bản
135,000
2014
9
Hàn Quốc
110,000
2011
10
Nga
100,000 -150,000
Không có thống kê chính thức
11
Czech
 80,000
2011
12
Anh
55,000
13
Poland
50,000
14
Na-Uy
21,700
2014
15
Hòa-Lan
19,000
2010
16
Bỉ
14,000
2012
Ghi chú: người Việt cũng ở Trung Quốc, Hong Kong, Lào, Phi-Luật-Tân… và nhiều quốc gia khác trên thế giới, nhưng không có thống kê từ các quốc gia này.
PHẦN 2, Người Việt ở Hoa Kỳ:
          2a.   -19 thành phố có nhiều người Việt nhất ở Hoa Kỳ, theo thống kê của American Community Survey, 2012-2016 (nguồnwikiwand.com/en/):
Thứ hạng
Thành phố
Dân số (2016)
Tỷ lệ ng. Việt so với tổng dân số của t/p (2016)
Giá trị bình quân  một căn nhà (theo Zillow,23/Nov/2019)
1
106,992
10.6
$1,098,400
2
52,894
30.3
$611,100
3
38,619
1.7
$181,800
4
37,606
2.7
$629,000
5
36,689
40.0
$667,000
6
24,702
7.4
$541,700
7
Los Angeles, California
21,981
0.6
$682,600
8
17,896
5.2
$592,200
9
16,682
1.1
$154,400
10
14,892
3.9
$199,900
11
San Francisco, California
14,657
1.7
$1,387,700
12
14,116
2.3
$422,400
13
13,864
0.2
$677,500
14
12,486
5.5
$193,800
15
11,974
1.8
$733,400
16
11,730
1.9
$121,500
17
11,614
1.8
$593,500
18
11,561
20.4
$810,200
19
11,165
15.2
$1,128,400
(Những dữ kiện sau đây là của pewsocialtrends.org):
          2b.   -10 vùng đô thị ở Hoa Kỳ có nhiều người Việt nhất (thống kê 2015 của pewsocialtrends.org):
Thứ hạng
Vùng đô thị
Dân số người Việt
Tiểu bang
1
Los Angeles*
313,000
California
2
San Jose
139,000
California
3
Houston
120,000
Texas
4
Dallas-Fort Worth
85,000
Texas
5
San Francisco
78,000
California
6
Washington, D.C.
78,000
Thủ đô Hoa Kỳ
7
Seattle
67,000
Washington (state)
8
San Diego
55,000
California
9
Atlanta
44,000
Georgia
10
New York
38,000
NewYork
          Ghi chú: *Los Angeles bao gồm luôn cả vùng Orange County.
          2c.  Dân số người Việt ở các tiểu bang Mỹ và thủ đô Washington, D.C. (thống kê 2012 của Pew Social Trends):
Thứ hạng
Tiểu bang
Dân số người Việt
1
California
647,589
2
Texas
227,968
3
Washington (state)
75,843
4
Florida
65,772
5
Virginia
59,994
6
Georgia
49,264
7
Massachusetts
47,636
8
Pennsylvania
44,605
9
New York
34,510
10
North Carolina
30,665
11
Louisiana
30,202
12
Oregon
29,485
13
Illinois
29,101
14
Arizona
27,872
15
Minnesota
27,086
16
Maryland
26,605
17
Colorado
23,933
18
New Jersey
23,535
19
Michigan
19,486
20
Oklahoma
18,098
21
Missouri
16,940
22
Kansas
16,074
23
Ohio
15,639
24
Hawaii
13,266
25
Nevada
12,366
26
Tennessee
11,421
27
Connecticut
10,804
28
Iowa
9,543
29
Utah
9,338
30
Nebraska
8,677
31
Alabama
8,488
32
Indiana
8,175
33
South Carolina
7,840
34
Mississippi
7,721
35
Wisconsin
6,191
36
Kentucky
5,813
37
New Mexico
5,401
38
Arkansas
4,617
39
New Hampshire
2,907
40
Maine
2,170
41
Idaho
2,154
42
District of Columbia
1,856
43
Delaware
1,688
44
Rhode Island
1,615
45
Alaska
1,446
46
Vermont
1,206
47
West Virginia
1,104
48
South Dakota
1,002
49
North Dakota
791
50
Wyoming
523
51
Montana
481
          2d.  Người Việt ở Mỹ nói tiếng Anh:
        -Số người Việt nói thông thạo tiếng Anh:                                51%
          -Số người Việt sinh ở Mỹ nói thông thạo tiếng Anh:               88%
          -Số người Việt sinh ở Việt Nam nói thông thạo tiếng Anh:     34%
          -Số người Việt trưởng thành nói thông thạo tiếng Anh:          44%
 -Số người Á Châu ở Mỹ nói thông thạo tiếng Anh:                          70%
          2e. Học vấn
Có bằng Trung học hay ít hơn
Có học Đại học (không tốt nghiệp)
Bằng cử nhân (Bachelor’s degree)
Postgrad degree (Thạc sĩ và Tiến sĩ)
Tất cả người Việt ở Mỹ
45%
23%
21%
8%
Người Việt sinh ở Mỹ
21%
28%
37%
14%
Người Việt sinh ở VN
52%
22%
18%
7%
Người Á Châu ở Mỹ
29%
20%
30%
21%
Người Mỹ
41%
29%
19%
11%
          2f. Gia đình sống trong mức độ nghèo khổ
Ghi chú: Những gia đình liệt kê vào hạng nghèo khổ (poverty) được hưởng nhiều quyền lợi từ chính phủ như welfare, medicaid, food stamps, trợ cấp giáo dục. Theo xếp đặt của chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ, gia đình với lợi tức hàng năm sau đây được liệt kê là nằm trong mức sống nghèo khổ -Federal Poverty Level. Tiêu chuần này là của năm 2017:
          -Gia đình với 1 người     :        $12,060 dollars.
          -Gia đình với 2 người     :        $16,240 dollars.
          -Gia đình với 3 người     :        $20,420 dollars.
          -Gia đình với 4 người     :        $24,600 dollars.
          -Gia đình với 5 người     :        $28,780 dollars.
          -Gia đình với 6 người     :        $32,960 dollars.
          -Gia đình với 7 người     :        $37,140 dollars.
          -Gia đình với 8 người     :        $41,320 dollars.
Tất cả người Mỹ
Tất cả người Á Châu ở Mỹ
Tất cả người Việt ở Mỹ
15.1%
12.1%
14.3%
Sinh ở Mỹ
14.7%
11.2%
14.2%
Sinh ở nước ngoài
17.8%
12.8%
14.3%
          2g. Các vần đề linh tinh khác:
Tuổi tác người Việt ở Mỹ
% so với tổng dân số dân Việt ở Mỹ
% so với dân Việt ở Mỹ sinh ở Mỹ
% so với dân Việt ở Mỹ sinh ở VN
5 và trẻ hơn
5%
14%
1%
5 – 17 tuổi
18%
43%
4%
18 – 29 tuổi
17%
28%
12%
30 – 39 tuổi
14%
10%
16%
40 – 49 tuổi
18%
3%
26%
50 – 64 tuổi
18%
1%
27%
65 tuổi  +
9%
1%
14%
Tình trạng gia đình
% so với tổng dân số dân Việt ở Mỹ
% so với dân Việt ở Mỹ sinh ở Mỹ
% so với dân Việt ở Mỹ sinh ở VN
Đã lập gia đình(18 tuổi hay hơn)
55%
22%
64%
Ly dị/Ly thân/Góa bụa
13%
5%
15%
Chưa bao giờ lập gia đình
32%
73%
21%
Nơi sinh đẻ
Người  Việt sinh ở Mỹ
Người Việt sinh ở VN
36%
64%
PHẦN 3:  Người Việt ở Canada (thống kê 2016):(Những dữ kiện sau đây lấy từ nguồn:  https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_Canadians )
          Theo thống kê 2016, dân số người Việt ở Canada là 240,615 người (Dân số Canada là 36.71 triệu, thống kê 2017).  
          3a. Dân số người Việt ở Canada:
Thứ hạng
Province
Dân số người Việt
1
Ontario
107,640
2
Quebec
43,080
3
British Columbia
41,435
4
Alberta
36,780
5
Manitoba
5,850
6
Saskatchewan
3,690
7
New Brunswick
885
8
Nova Scotia
760
9
Northwest Territories
245
10
Yukon
85
11
Prince Edward Island
85
12
Newfoundland and Labrador
75
13
Nuvanut
10
TỔNG CỘNG
240,615
          3b.  -10 thành phố nhiều người Việt nhất ở Canada:
Thứ hạng
Thành phố
Dân số
1
Toronto, Ontario
36,840
2
Montreal, Quebec
25,975
3
Calgary, Alberta
19,515
4
Vancouver, British Columbia
15,690
5
Mississauga, Ontario
14,155
6
Edmonton, Alberta
13,690
7
Surrey, British Columbia
9,200
8
Ottawa, Ontario
8,795
9
Vaughan, Ontario
6,850
10
Brampton, Ontario
6,775
          3c. 10 vùng đô thị nhiều người Việt nhất ở Canada:
Thứ hạng
Vùng thành phố
Province
Dân số
1
Greater Toronto area
Ontario
73,740
2
Greater Montreal
Quebec
38,660
3
Greater Vancouver
British Columbia
34,915
4
Calgary Region
Alberta
21,010
5
Edmonton Capital Region
Alberta
14,180
6
Ottawa-Gatineau
Ontario, Quebec
9,650
7
Winnipeg Capital Region
Manitoba
5,580
8
Hamilton
Ontario
4,855
9
Waterloo Region
Ontario
5,555
10
Windsor
Ontario
2,555
PHẦN 4, Người Việt ở Úc:
          – Theo thống kê  2016, tổng số dân Việt ở Úc là 294,798 người, 1.2% của  tổng số dân Úc (24.13 triệu người, thống kê 2018).
          – Việt Nam đứng hàng thứ sáu trong số dân ngoại quốc nhập cư vào Úc, sau Anh, Tân-Tây-Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, và Phi-Luật-Tân.
– Theo thống kê dân số 2011 của chính phủ Úc về cư dân Việt ở Úc:
          – Người Việt đông nhất ở tiểu bang:
                    1. New South Wales, 71,838 người.
                    2. Victoria, 68,296 người.
                    3. Queensland, 16,269 người.
                    4. Western Australia, 12,715 người.
          – Số phần trăm dân Việt ở Úc:  2.4% là từ 0-14 tuổi, 7.5% là từ 15-24 tuổi, 43.9% là từ 25-44 tuổi, 37.9% là từ 45-64 tuổi, và 8.2% là trên 65 tuổi.
          – 84,806 (45.8%) là đàn ông, 100,231 (54.2%) là phụ nữ.
          – Trong tất cả người Việt ở Úc sinh ở Việt Nam, 135,300 là người Việt, 42,166 là người Hoa.
          – Ngôn ngữ chính trong nhà người Việt ở Úc là tiếng Việt (148,319 người), tiếng Quảng Đông – Cantonese (24,700 người), và tiếng Anh (5,970 người)
          – Lợi tức của người Việt ở Úc (15 tuổi trở lên) là $390 dollars/1 tuần, so với của cả nước Úc là $577 dollars/1 tuần.
Nguyễn Tài Ngọc
December 2018
Tài liệu tham khảo:
Share.