Thursday, September 19 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?