Wednesday, October 16 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Thu hồi thuốc nhỏ mắt và thuốc bôi mắt bán tại Walmart, Walgreens

 
Photo Credit: USA TODAY

(USA Today) – Một số thuốc nhỏ mắt và thuốc bôi mắt không kê toa được bán tại Walgreens và Walmart, cũng như một số loại thuốc bôi kê toa bán tại các nhà bán lẻ khác đang bị thu hồi do quan ngại các sản phẩm có thể không được khử trùng.

Công ty Dược phẩm Altaire có trụ sở tại New York tự nguyện thu hồi những sản phẩm trên tại Walgreen và Walmart, bên cạnh đợt thu hồi thứ ba đối với thuốc bôi kê toa nhãn hiệu Perrigo. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm  thông báo.

Theo thông báo thu hồi, có 150 lô hàng của 23 sản phẩm dưới nhiều tên và nhãn hiệu khác nhau bị ảnh hưởng, “ có thể không được khử trùng. “

Altaire thực hiện thu hồi nhằm phòng ngừa, công ty chưa nhận được báo cáo nào về trường hợp bất lợi, và cũng không nhận được bất kỳ kết quả cụ thể nào bao gồm thử nghiệm vô trùng đối với các sản phẩm. “Quản trị một sản phẩm không vô trùng lẽ ra phải vô trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng, và có khả năng đe dọa tính mạng hoặc dẫn đến tử vong,”  thông báo thu hồi nêu rõ.

Những sản phẩm bày bán Walgreens bị  thu hồi:

 • Lubricant Eye Drops Moisturizing: 0363-0185-13; lot 19095.

 • Lubricant Eye Drops Moisturizing Twin Pack: 0363-0185-49; lot 19095.

 • Sodium Chloride Ophthalmic Ointment, 5% Hypertonicity Eye Ointment:  0363-7500-50; lot TCI.

 • Sodium Chloride Ophthalmic Solution, 5% Hypertonicity Eye Drops: 0363-0193-13; lots 19105 and 19050.

 • Lubricant Eye Ointment PF Soothing: 0363-0191-50; lot TDB.

Những sản phẩm bày bán tại Walmart bị  thu hồi:

Altaire thu  thu hồi 74 lô từ Walmart, trong đó có sản phẩm Equate và một thuốc nhỏ mắt hiệu Support Harmony đã ngưng sản xúat  từ tháng 1 năm 2018.

 • Equate Restore Tears Lubricant Eye Drops Twin Pack: 49035-189-49.

 • Equate Eye Allergy Relief Drops: 49035-887-13.

 • Equate Sterile Lubricant Stye Ointment: 49035-875-50.

 • Equate Comfort Gel Lubricant Eye Gel Twin Pack: 49035-197-49.

 • Equate Restore PM Nighttime Lubricant Eye Ointment: 49035-191-50.

 • Equate Night & Day Restore Tears Lubricant Eye Pack: 49035-883-59.

 • Equate Support Advanced Twin Pack: 49035-885-49.

 • Equate Support Advanced Lubricating Eye Drops Dose Preservative Free: 49035-882-54.

 • Equate Support Advanced Lubricant Gel Drops Multi Dose Preservative Free: 49035-882-52.

 • Equate Support Moisture Lubricant Eye Drops: 49035-145-10.

 • Support Harmony Lubricant Eye Drops: 49035-145-10.

Những sản phẩm Perrigo  bị thu hồi:

Altaire thu hồi 59 lô của sáu loại thuốc bôi kê toa và 11 lô thuốc bôi mắt Puralube không kê đơn, được sản xuất và dán nhãn riêng cho Công ty Perrigo PLC.

 • Neomycin and Polymixin B and Bacitracin Zinc Ophthalmic Ointment: 0574-4250-35.

 • NEO-POLY DEX (Neomycin and Polymixin B and Dexamethasone) Ophthalmic Ointment: 0574-4160-35.

 • NEO-POLYCIN HC (Neomycin and Polymixin B and Bacitracin Zinc and Hydrocortisone Acetate) Ophthalmic Ointment: 0574-4144-35.

 • POLYCIN (Polymixin B and Bacitracin Zinc) Ophthalmic Ointment: 0574-4021-35.

 • Bacitracin Ophthalmic Ointment: 0574-4022-35.

 • Sulfacetamide Sodium Ophthalmic Ointment: 0574-4190-35.

 • Puralube Ophthalmic Ointment: 0574-4025-35 and 0574-4025-20.

Người tiêu dùng có câu hỏi về thu hồi, liên lạc Altaire Cosmetics Inc.: 1-800-258-2471 hoặc email: otcdruggist@aol.com.

Nếu gặp bất kỳ triệu chứng bất thường khi dùng sản phẩm, liên lạc bác sĩ của mình.

Hương Giang (Theo USA Today)

Share.