Friday, August 7 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Vì thời tiết xấu, Ban tổ chức ngày Lễ Mermorial Day thông báo thay đổi địa điểm tổ chức lại như sau

THƯ MỜI

***

ARLINGTON VETERANS PARK FOUNDATION

ARLINGTON GREAT SOUTHWEST ROTARY CLUB

ỦY BAN BẢO TỒN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

******************

KÍNH MỜI:

– QUÝ CHIẾN SĨ QLVNCH

– QUÝ CỘNG ĐỒNG, HỘI ĐOÀN

– QUÝ CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

– QUÝ ĐỒNG HƯƠNG

ĐẾN THAM DỰ

LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY CỰU CHIẾN BINH VETERANS DAY 11-11-2019

********

Vinh danh những Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Hoa Kỳ

và những Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Thứ Hai Ngày 11 Tháng 11 Năm 2019

Lúc 11:00 AM

Tại BOB DUNCAN CENTER

2800 S. Center Street, Arlington, TX  76014

********

Kính,

BS Đàng Thiện Hưng

Share.

Leave a Reply