Monday, August 10 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Có phải Supermarket Kroger tự động cộng thêm 25% phụ trội cho BLM trên tổng số biên nhận / bill (trước khi tính thuế)?

Trong hình đính kèm, không thể nhận rõ Kroger này ở thành phố nào.

Quý Vị thường đi chợ này ở trong vùng, từ nay xin lưu ý, và nếu phát giác nó tính phụ trội yểm trợ BLM thì phản đối ngay, lấy tiền lại ( nếu Quý Vị không ủng hộ BLM).

Nếu đúng như thế …
Thì đây là một mánh khóe lừa gạt người tiêu thụ, để yểm trợ BLM..
** Như bill dưới đây:
– Sửa:                         $ 2.39
– BLM charge:            $   .59
– TAX:                               .02
** Total:                        $ 3.00
**Nếu không đúng, xin khách hàng của Kroger hỏi họ BLM CHARGE là gì ?
Tại sao ? Có hỏi sự đồng ý của khách hàng trước khi charge hay không ?
Kroger Is Cheating.jpg

 

Share.

Leave a Reply