Monday, August 10 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

BẾN CŨ

Người về bến cũ, mắt xưa đâu?

Giá lạnh hồn ta bạc mái đầu.

Sóng nước buồn tênh vầng nguyệt úa

Tơ lòng héo hắt bóng đêm sâu.

Ngậm ngùi kỷ niệm miên man nhớ

Dằng dặc niềm tây chất ngất sầu.

Sương đã thấm tràn sông trắng xoá

Gió hờn vận nước hãy còn đau!

Mailoc

8-01-2020

BẾN CŨ

(Hoán vận)

Khách cũ quay về bến cũ đâu?

Đò xưa vẫn đó để ai sầu

Sông dài gợi mãi niềm nhung nhớ

Sóng bạc khơi hoài nỗi đớn đau

Ký ức xa xôi lần hẹn cuối

Thời gian diệu vợi buổi giao đầu

Mơ màng kỷ niệm ngày xưa ấy

Tưởng bóng ai mà mắt trũng sâu

Anh Nguyen

8-02-2020

Share.

Leave a Reply