Sunday, September 27 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
68201.jpg

Tạp chí Bách Khoa toàn bộ

Tạp chí Bách Khoa (<–click) đã có toàn bộ 426 quyển trong Quán Ven Đường.

Đôi hàng cám ơn:
Gom góp được đủ 426 số báo Bách Khoa thu vào một DVD là công sức của nhà văn/nhà báo Phạm Phú Minh và Quản thủ Thư viện Phạm Lệ Hương, với sự tiếp tay của chuyên viên Nguyễn Vũ.
Nghĩ tới độc giả của Quán Ven Đường và đưa tặng là nhã ý của Gs. Trần Huy Bích. 
Quán Ven Đường xin thành thật cảm ơn các vị. (15-Dec-2017)

 

   BachKhoa (qvd)-001.pdf       7775   

 

BachKhoa (qvd)-002.pdf          13647

 

BachKhoa (qvd)-003.pdf          13966

 

BachKhoa (qvd)-004.pdf          6695

 

BachKhoa (qvd)-005.pdf          10860

 

BachKhoa (qvd)-006.pdf          11073

 

BachKhoa (qvd)-007.pdf          12325

 

BachKhoa (qvd)-008.pdf          10782

 

BachKhoa (qvd)-009.pdf          10372

 

BachKhoa (qvd)-010.pdf          10130

 

Xin click vào Tạp Chí Bách Khoa  (<– click ) để download nguyên bộ.

 

Huỳnh Chiếu Đẳng

 

Share.

Leave a Reply