Thursday, May 13 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
Một vị tướng nước Sở thời Chiến quốc được về thăm vợ sau một thời gian dài chinh chiến. Trong buổi tối đầu tiên gặp nhau, vị tướng nói:
– Nàng yêu, tối nay ta và nàng đánh giáp lá cà nhé?
Người vợ nhỏ nhẹ đáp:
– Vâng ạ! Mình đánh giáp lá cà cho đến sáng chàng nhé! Nhưng chàng không được đưa đại quân vào thành đâu đấy.
Vị tướng hỏi lại:
– Sao vậy nàng?
– Vì thiếp chưa muốn có lính mới
Người vợ trả lời với ánh mắt ngại ngùng.
Vị tướng đáp:
– Được rồi! Nàng đừng lo. Ta sẽ đưa quân vào thành. Và khi nào có pháo lệnh, ta sẽ đưa quân ra ngoài quan ải.
( Sưu tầm…bậy…)
Share.

Leave a Reply