Thursday, August 11 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Cáo Phó Đại Tá Đàng Thiện Ngôn Vừa Quá Vãng Và Chương Trình Tang Lễ

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin cùng quý thân bằng quyến thuộc :

Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố của chúng tôi là:

ĐẠI TÁ QLVNCH ĐÀNG THIỆN NGÔN

Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương

Pháp Danh Viro –  Người Tự Thắng Bản Ngã

08/10/1928  –  25/07/2022 

 Khóa 1 Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức – 1951

Tỉnh Trưởng Tỉnh Bình Thuận – 1968

Chỉ Huy Phó Trường Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị – 1970

Giám Đốc Trung Tâm Hành Quân Bộ Tổng Tham Mưu – 1972

Cựu Tù Nhân Chính Trị 1975-1988

 Đã từ trần Ngày 25 Tháng 7 Năm 2022 lúc 11:21 giờ sáng (nhằm Ngày Kỷ Mão Tháng Đinh Mùi Năm Nhâm Dần) tại Ft. Worth, Texas

Hưởng thượng thọ 95 tuổi

Linh Cửu quàn tại:   WADE FUNERAL HOME

4140 W Pioneer Pkwy, Arlington, TX 76013
(817) 274-9233

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Thứ Bảy Ngày 6 Tháng 8 Năm 2022

10:00 AM – 12:30 PM: Thăm viếng

12:30 PM: Lễ Tưởng Niệm, Nghi Lễ Phủ Quốc Kỳ, và Hỏa Táng

                                     TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

  Vợ:                 Bà Quả Phụ Nguyễn Thị Tuyết Mai

Trưởng Nữ      Đàng Thị Tuyết Viên cùng gia quyến:

                             –  Bác sĩ Đàng Thị Loan Thy & chồng Ung Thanh Phương

Trưởng Nam   Đàng Thiện Phương và vợ Đàng Nguyễn Kim Phượng cùng gia quyến:

                             –  Sara & chồng Hiếu

                             –  Angela

Thứ Nữ           Đàng Thị Tuyết Trâm và chồng Nguyễn Sỹ Tiến cùng gia quyến:

                             –  Nguyễn Đàng Minh Tuấn & vợ Thủy Tô và các con Katie, Kaitlynn

                             –  Nguyễn Đàng Minh Trí & vợ Evelyn

Thứ Nam        Đàng Thiện Lam Sơn và vợ Trần Huyền Trân

Thứ Nam        Bác sĩ Đàng Thiện Hưng và vợ Đàng Nguyễn Bảo Xuân cùng gia quyến:

                              –  Đại úy Nguyên-Vy Đàng & vợ Bryttany và các con Mea, Oryn, Ryker

Thứ Nữ          Đàng Thị Tường Vi

Thứ Nữ          Đàng Thanh-Trúc Emily và chồng Nguyễn Nhu Andrew

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU

Share.

Leave a Reply