Thursday, August 11 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Đại Tá Đàng Thiện Ngôn, Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Hành Quân Bộ Tổng Tham Mưu vừa quá vãng

Chúng tôi vừa nhận được tin Đại Tá Đàng Thiện Ngôn. Sinh năm 1928. Khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.Đã quá vãng vào lúc 11giờ 20 trưa ngày Thứ Hai 25 tháng 7 năm 2022 tại tư gia, thành phố Fort Worth, Texas, Hưởng thưởng thọ 95 tuổi. Cáo phó và chương trình tang lễ sẻ được thông báo sau. 

Sơ Lược Tiểu Sử Đại Tá Đàng Thiện Ngôn

Sinh ngày 8 tháng 10 năm 1928 (ngày 25 tháng 8 năm Mậu Thìn) Quê quán: Tây Ninh, Việt Nam

Quy y Phật Pháp với Ngài Đạo Đức Narada Mahathera

Pháp danh: Viro – Người Tự Thắng Bản Ngã

Thanh thản từ trần vào lúc 11:21 giờ sáng thứ hai ngày 25 tháng 7 năm 2022 (ngày 27 tháng 6 năm Nhâm Dần) tại Tư gia – Thành phố Fort Worth thuộc tiểu bang Texas USA

Thượng Thọ 95 tuổi

Sơ lược đời binh nghiệp

 Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương và nhiều huy chương khác

 Nhập ngũ ngày 11 tháng 10 năm 1951

 Xuất thân từ trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1 – Tốt nghiệp Trường Tham mưu Command and General Staff College tại Fort Leavenworth, Kansas USA (1963) – Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Quốc phòng, Sài Gòn VN (1972)

 Sĩ quan Tùy viên cho Tổng thống Ngô Đình Diệm (1955)

 Tiểu khu trưởng Tiểu khu Tây Ninh (1956)

 Trung đoàn trưởng Trung đoàn 44 Sư đoàn 23 (1958)

 Trưởng khu Dinh điền khu Bình Dương Lái Thiêu (1960)

 Tham mưu phó Tiếp vận Bộ Tư lệnh Địa phương quân (ĐPQ) và Nghĩa quân (NQ) (1962)

 Tham mưu phó Bộ Chỉ huy Trung ương ĐPQ và NQ (1965)

 Trưởng khối Tiếp vận Tổng cục ĐPQ & NQ (1967)

 Tỉnh trưởng tỉnh Bình Thuận (1968)

 Chỉ huy phó trường Đại học Chiến tranh Chánh trị (1970)

 Giám đốc Trung tâm Hành quân bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH (1972)

 Cựu tù binh chính trị CSVN (1975-1988)

 

Share.

Leave a Reply