Thursday, August 11 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Hội Lực Lượng Đặc điệt Dallas Fort Worth phân ưu Đại Tá Đàng Thiện Ngôn vừa quá vãng

                               PHÂN  ƯU

Nhận được tin buồn : Thân phụ của Bác sĩ Đàng Thiện Hưng :

                            ĐẠI TÁ QLVNCH

                   ĐÀNG THIỆN NGÔN

     Pháp  Danh  Viro – Người Tự Thắng Bản Ngã

                      08/10/1928  –  25/07/2022

      Khóa 1 Tường Sĩ  Quan  Trừ Bị Thủ Đức – 1951

               Tỉnh Trưởng Tỉnh Bình Thuận – 1968

Chỉ Huy Phó Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị – 1970

Giám Đốc Trung Tâm Hành quân Bộ Tổng Tham Mưu- 1972

               Cựu Tù Nhân Chính Trị  1975 – 1988

                                       Đã Từ Trần

Ngày 25 Tháng 7 Năm 2022, Lúc 11:21 giờ sáng (nhằm Ngày Kỷ Mão Tháng

Đinh Mùi Năm Nhâm Dần ) Tại Fort Worth, Texas .

                     Hưởng Thượng Thọ  95 Tuổi

Toàn Thể anh em Hội Lực Lượng Đặc Biệt/Biệt Cách Nhảy Dù/DFW Thành kính

Phân Ưu cùng Bác Sĩ Đàng Thiện Hưng và Tang Quyến

Nguyện  cầu Hương Linh Ông  ĐÀNG THIỆN NGÔN  sớm về  nơi Cực lạc

                                THÀNH KÍNH PHÂN  ƯU

TM.Hội Lực Lượng Đặc Biệt/Biệt Cách Nhảy Dù/DFW

 Nguyễn Sỹ Đạt.Hội Trưởng

 

Share.

Leave a Reply