Thursday, August 11 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

ỦY BAN BẢO TỒN TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ DFW PHÂN ƯU ĐẠI TÁ ĐÀNG THIÊN NGÔN VỪA TỪ TRẦN

PHÂN ƯU

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN NIÊN TRƯỞNG CỐ ĐẠI TÁ

ĐÀNG THIỆN NGÔN

Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương

Giám đốc trung tâm hành quân Bộ Tổng Tham Mưu

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA

Tỉnh trưởng tỉnh Bình Thuận – Chỉ huy phó Trường Đại học 

Chiến tranh Chính trị – Cựu Tù nhân Chính trị 1975-1988

Đã từ trần tại Fort Worth, tiểu bang Texas, ngày 25 tháng 7 năm 2022

(nhằm Ngày Kỷ Mão năm Nhâm Dần)

Hưởng Thượng Thọ 95 Tuổi 

CHÚNG TÔI XIN THÀNH KÍNH CHIA SẺ SỰ MẤT MÁT LỚN LAO CÙNG

 BÀ QUẢ PHỤ NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI CÙNG BÁC SĨ ĐÀNG THIỆN HƯNG CHỦ TỊCH ỦY BAN BẢO TỒN 

TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ VÀ TANG QUYẾN.

NGUYỆN CẦU CHO HƯƠNG LINH VIRO-NGƯỜI TỰ THẮNG BẢN NGÃ

ĐÀNG THIỆN NGÔN SỚM VỀ CÕI NIẾT BÀN

THÀNH VIÊN BAN CHẤP HÀNH ỦY BAN BẢO TỒN TƯỢNG ĐÀI VIỆT/MỸ DFW

                                                                        

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Share.

Leave a Reply