Saturday, September 30 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
Kính Mời quý vị xem phỏng vấn Mũ Đỏ Nguyễn Văn Lập về Trận Chiến trên Ngọn Đồi Charlie
Đề Tài: “Người Về Từ Charlie- Mũ Đỏ Nguyễn Văn Lập”
Phạm Gia Đại (host) và Mũ Đỏ Nguyễn Văn Lập 
-Kỷ niệm 51 năm chiến trận trên Ngọn Đồi Charlie (14-4-1972- 14-4-2023) giữa Tiểu Đoàn 11 Nhay Dù VNCH và  Sư Đoàn 320 Bắc Việt với hai trung đoàn Pháo và các đơn vị địa phương VC. SĐ 320 đã tổn thất nặng, và Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù chỉ còn lại 10% sống sót
-Trận Charlie vang danh trong quân sử VNCH và cả trên thế giới, và mưu đồ đem chiến thắng này ra bàn hội nghị Ba Lê của Bắc Việt không thành như ý định.

Share.

Leave a Reply