Tuesday, September 26 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

LIÊN HỘI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA /DFW VÀ VÙNG PHỤ CẬN

 

                             ——————-0o0—————–

                     THÀNH LẬP BAN BẦU CỬ LIÊN HỘI

Tham chiếu Biên Bản buổi họp của  Liên Hội Chiến Sĩ/VNCH/DFW   lúc 12:01PM , ngày 13 tháng 5 năm 2023 taị 1032 E.Seminole Trail, Carrolton TX 75007 .

Để chuẩn bị việc bầu cử Tân Ban Chấp Hành /LHCSVNCH/DFW và vùng phụ cận nhiệm kỳ  2023- 2025  .Một Ban Bầu Cử cho Liên Hội đã được các thành viên của các Hội Đoàn tham dự buổi họp đồng thuận bầu ra một Ban Bầu Cử cho Liên Hội nhiệm kỳ : 2023 – 2025  như sau :

–         Trưởng Ban Bầu Cử : Ch/h Nguyễn Sỹ Đạt/LLBĐ/BCD

–         Phụ Tá Trưởng Ban   : Ch/h Vũ Đình Hiếu / TĐ

–         Thư Ký                       : Ch/h Nguyễn Đình Trung/ ND

Nay Ban Bầu Cử ra Thông Báo  và  những điều lệ cho việc bầu Cử đã có trong  “Bản Nội Qui” cũng như những điều luật đã được bổ sung qua buổi họp kể trên

Điều 1 :- Thể thức Bầu cử :

a/- Ứng cử ( Tình nguyện )

b/- Đề cử

c/- Lưu nhiệm

d/- Bầu bằng phiếu và bầu kín

e/- Mỗi Hội Đoàn chỉ có một (1 ) phiếu bầu .

Điều 2 :

a/ – Các cựu LHT hiện  đang  sinh hoạt với Liên Hội và LHT đương kim vừa mãn hạn có quyền ứng cử chức LHT nhưng không được bầu phiếu

b/- Các Hội Trưởng không muốn ra ứng cử LHT có quyền đề nghị Hội viên của   mình ra ứng cử chức LHT

 c/- Ra ứng cử chức LHT phải là cựu Quân Nhân/QLVNCH và đang sinh  hoạt với Hội đó ít nhất một ( 1 ) năm tính đến ngày bầu cử .

 d/-Bầu cử sẽ chia làm 2 lần bầu :

–         Bầu lần thứ nhất là bầu LHT, người nào  có số phiếu cao nhất sẽ là  LHT

–         Sau đó số  người còn lại sẽ được bầu lại lần thứ nhì để giữ chức LHP

–         Người nào cao phiếu sẽ là LHP/Nội vụ và người còn lại sẽ là LHP/Ngoại vụ .

GHI CHÚ:

a/- Trường hợp có hai người đồng phiếu  thì người nào cao tuổi hơn sẽ là LHT .

b/- Trường hợp HT một Hội nào vắng mặt thì phải có Email ủy nhiệm người khác thay thế mới có hiệu lực .

Điều 3 : Các Hội Đoàn có thời hạn 60 ngày để nộp đơn ( Email  ) ứng cử chức LHT nhiệm kỳ 2023 – 2025  tính từ ngày 17 tháng 5 đến  ngày 17 tháng 7 năm 2023 là hạn chót .

Điều 4 : Ngày,giờ và địa điểm bầu phiếu :

–         Ngày bầu Tân BCH/LH  : Thứ bảy,ngày 5 tháng 8 năm 2023

–         Lúc : 12:01 PM

–         Địa điểm : Trụ Sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas

3221t Line, Rd ,  Garland, TX – 75044

Địa chỉ liên lạc :

-Nguyễn Sỹ Đạt (469-534-2402) Email :< lldb.dfw0911@gmail.com>

-Vũ Đình Hiếu   (469-776-4652 ) Email < Hieu.vu53@yahoo.com>

-Nguyễn Đình Trung (405-326-9175) Email < nguyendtrungok@yahoo.com>

Garland, Ngày 17 tháng 5 năm 2023

Trưởng Ban bầu cử

Nguyễn Sỹ Đạt

Share.

Leave a Reply