Browsing: Vui Lạ

Giải Trí
Cá chép có khuôn mặt giống người

Cá chép có khuôn mặt giống người TRUNG QUỐC – Con cá chép vàng bơi dưới nước có nhiều vệt đen trên mặt tương tự mắt, mũi và miệng của con người. https://www.youtube.com/watch?v=hWyXuttD3Fc Một du…

1 11 12 13 14 15 22