Browsing: Khoa Học

Khoa Học
Hoa Lan Mặt Khỉ

Hoa Lan.. có hình giống mặt khỉ ( tên khoa học là Dracula simia ).. cũng có người gọi là Lan “Tề Thiên..” Được biết,…

1 2 3 4 5 8