Browsing: Cộng Đồng

Cộng Đồng
Mai Hương, Một Ánh Sao Rơi!

Vương Trùng Dương Cách đây hai thập niên, vào thời điểm nầy, Lâm Tường Dũ bàn với tôi thực hiện Giai Phẩm Xuân cho tờ Thế Giới Nghệ Thuật. Với nhạc sĩ thì dựa vào…

1 2 3 4 5 6 92