Monday, June 1 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
THƯ MỜI LỄ THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ DALLAS FORT WORTH

                  ỦY BAN BẢO TỒN TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

                                     3020 Matlock Rd #200M

                                            Arlington  TX  76015

                           Email: UBBTTDVM.ARL@GMAIL.COM

                                                         THƯ  MỜI

                            LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ”

                                    TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

                                                                           

 Arlington, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2019

  Kính gửi:

– Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn giáo

– Quý tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Tarrant

– Quý hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH

– Quý hội đoàn, đoàn thể đấu tranh chính trị

– Quý hội đoàn Ái Hữu Từ Thiện 

– Quý Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền Hình và Báo Chí

– Quý Đồng Hương và Quý Bạn Trẻ

 Kính thưa Quý Vị,

Một lần nữa Tháng Tư Đen theo dòng thời gian đã đến với chúng ta những người Việt mất nước tha hương . Để tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng 4 lần thứ 44, Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ cùng sự phối hợp của các hội đoàn: Hội Cựu SVSQTB/TĐ – Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương – Hội Nha Kỹ Thuật – Hội Lực Lượng Đặc Biệt – Hội Biệt Động Quân – Hội Gia Đình Pháo Thủ – Hội Người Việt Cao Niên Dallas – Hội Phụ Nữ Quốc Gia/DFW, đồng kính mời quý vị đến tham dự “ Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4 “ sẽ được long trọng  tổ chức tại:

Địa điểm: Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong Arlington Veterans Park

                  3600 West Arkansas Lane, Arlington, TX 76016

Thời Gian: 12 giờ trưa Thứ Bảy Ngày 27 Tháng 04 Năm 2019

 Với sự có mặt của hai ca nhạc sĩ đấu tranh: Hoàng Tường và Huỳnh Công Ánh

 Sự hiện diện của chúng ta trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong ngày tang của dân tộc chứng minh rằng chúng ta vẫn tưởng nhớ những Anh Linh Quân Dân Cán Chính VNCH đã Vị Quốc Vong Thân.

Xin cùng đốt một nén hương nguyện cầu cho Dân Tộc ta sớm được Tự Do, và cho Tổ Quốc Việt Nam  sớm đuộc thật sự Độc Lập Dân Chủ.

Trân trọng,

TUN.Chủ Tịch UBBTTĐCSVM

Bác Sĩ Đàng Thiện Hưng

Nguyễn Sỹ Đạt.Tổng Thư Ký

Share.

Leave a Reply