Trái  cây  đỏ

Chuối đỏ au, Bưởi hồng rực: Hàng hiếm.  Chuối  đỏ: Xuất hiện trên thị trường Việt Nam vài năm gần…