Browsing: Kiến Thức

Kiến Thức
Chuyện Xứ Lào

Nhiều người hay đem những đức tính cao quý của người Nhật ra để so sánh, để thấy người Việt mình tệ biết chừng nào. Rồi nhiều người khác kêu rằng so sánh như vậy…

Kiến Thức
Ngày này năm xưa

Hôm nay Ngày này năm xưa 18 tháng 10: Ngày Độc lập tại Azerbaijan (1991). 1081 – Người Norman đánh bại quân Đông La Mã trong trận Dyrrhachium trên lãnh thổ nay thuộc Albania. 1777 – Thái Thượng vương Nguyễn Phúc Thuần bị quân Tây Sơn hành quyết…

Kiến Thức
ẢI NAM QUAN AI CÒN NHỚ ?

Ải Nam Quan nhìn từ phía Việt Nam (Nhìn ảnh bên phải, phía trên,khung hình chữ nhật, trước kia có 3 chữ NAM QUAN MÔN bằng chữ Tàu. Nay bị xóa. Tôi được biết tấm…

Kiến Thức
Chính Khí Ca- Văn Thiên Tường

CHÍNH KHÍ CA 正 氣 歌   Văn Thiên Tường 文 天 祥 BẢN DỊCH CỦA BÁC SĨ NGUYỄN VĂN THỌ LỜI TÒA SOẠN Đời Nam Tống 南 宋 (Trung Hoa), một nghĩa sĩ là Văn Thiên Tường 文 天 祥 (1236-1282) bị quân…

1 2 3 30