Browsing: Kiến Thức

Kiến Thức
Hoa Kỳ chặn TikTok, WeChat

TikTok vẫn có thể lách qua “khe cửa hẹp” nếu kịp hoàn tất thỏa thuận với Oracle, nhưng WeChat thì không may mắn như vậy. Bộ Thương mại Mỹ vừa ban hành một lệnh cấm…

1 2 3 263