Browsing: Kiến Thức

Kiến Thức
Những cuốn sách của George Jay Veith viết về chiến tranh Việt Nam

GIỚI THIỆU SÁCH VỀ THÁNG TƯ ĐEN & CHIẾN TRANH VN CỦA T/ GIẢ GEORGE J.VEITH: diễn giả Ts MAI THANH TRUYẾT: https://www.youtube.com/watch?v=mQg8Cj2tjnI&t http://chinhnghiavietnamconghoa.com/gioi-thieu-sach-ve-thang-tu-den-chien-tranh-vn-cua-t-gia-georgej-veith-tien-si-mai-thanh-truyet/ GEORGE J. VEITH & Bình luận gia PHẠM GIA ĐẠI: https://www.youtube.com/watch?v=bR8b4_joKLE&t…

1 2 3 336