Browsing: Ẩm Thực

Ẩm Thực
Máy làm hột vịt…ung

Hột Vịt “ung” là những quả trứng không nở thành con dù đã ấp lâu ngày. Hồi còn ở VN mình cũng nhiều lần thưởng thức món này. Nếu thực sự muốn theo đuổi nghề…

1 2 3 8