Thursday, November 14 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?