Tuesday, February 25 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
Nhứt tâm đảnh lễ Nhục Thân Kim Cang Bất Hoại của Đại Lão Hoà  thượng Thượng HẢI Hạ HIỀN , Cửu Hoa Sơn.
TOÀN THÂN XÁ LỢI 
 

Phật Giáo tại Trung Hoa có truyền thống khâm liệm nhục thân của các cao tăng ở tư thế ngồi kiết già nếu như vị cao tăng có nguyện lưu lại toàn thân xá lợi. Áo quan là một cái chum (giống cái lu loại trung) bằng sành. Nhục thân được đưa vào chum trong tư thế ngồi kiết già với đầy đủ y áo và đóng kín miệng chum. Sau ít nhất là 3 năm, một lễ đàn sẽ được tổ chức và cung thỉnh các đại tăng đàn đầu mở chum ra để xem nhục thân vẫn còn nguyên vẹn hay đã rã. Nếu nhục thân vẫn còn nguyên vẹn thì chắc rằng vị viên tịch đại tăng này đã chứng đắc vì đã lưu lại toàn thân xá lợi như lời nguyện.

Khi đến chiêm bái thắng tích Cửu Hoa Sơn, nơi Bồ Tát Địa Tạng thị hiện, tôi đã được chiêm bái và đảnh lễ toàn thân xá lợi của một vị Tỳ Kheo trên đỉnh Cửu Hoa Sơn.

Dưới đây là trích dẫn và có hiệu đính lời giới thiệu của một trang facebook về toàn thân xá lợi của Đại sư Hải Hiền sinh năm 1900 và viên tịch năm 2013:

“Lão Hoà Thượng Hải Hiền, chùa Lai Phật ở Huyện Xã Kỳ, Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc viên tịch năm 2013, trụ thế 113 năm. Nhục thân được an tâng trong chum cho đến 6 năm lẻ 100 ngày. Khi mở chum đã tìm thấy Hải Hiền Lão Hoà Thượng đã lưu lại toàn thân xá lợi, sau khi mở cang ra thì mùi hương toả khắp, trên thân Ngài, đầu tóc, mạch máu, lỗ chân lông đều hiện rõ ràng. Thật là bất khả tư nghì!

Hòa thượng Hải Hiền (1900 – 2013), tục tánh Văn, tên Xuyên Hiền, tự Thanh Tuyển, quê quán trấn Thiếu Bái Tự, huyện Đường Hà, thành phố Nam Dương, tây nam tỉnh Hà Nam ngày nay, sinh ngày 19 tháng 8 (năm 1900) năm Quang Tự 26 cuối đời nhà Thanh. Ba mẹ và ông bà nội của Hòa thượng Hải Hiền đều là đệ tử Phật kiền thành, truyền thống gia đình vừa làm ruộng vừa dạy học, thích làm việc thiện, hay bố thí, được đồng hương gọi là đại thiện nhân. Hòa thượng Hải Hiền bản tánh thành thật chất phác, túc căn sâu dày, từ bé ăn chay theo mẹ, khi còn bé đã nổi tiếng trong thôn về hạnh hiếu.

Năm 20 tuổi (1920) Ngài Hải Hiền xuất gia có Pháp tự là Tánh Thành. Lúc 23 tuổi, Ngài đến chùa Vinh Bảo ở Hồ Bắc thọ cụ túc giới (Tỳ kheo giới).

Hòa thượng truyền giới cho Ngài Hải Hiền là người Bạch Khưu huyện Hà Nam Đường (tên huyện cũ của Hà Nam). Ngài Hải Hiền từng y chỉ Thiền sư Trực Tánh (tự Chân Không) đương thời có thể nói là thạc đức Thiền môn, sau theo Thiền sư Trực Tánh đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh, bên cạnh hầu hạ, đồng thời nhậm chức đường chủ. Sau khi chính phủ Trung Quốc vừa thành lập, Ngài dẫn đồ đệ về núi Đồng Bách, kết cỏ tranh khai hoang, đích thân phục dịch y tế.

Là một vị Đại đức của hệ phái Bạch Vân tông Lâm Tế, Hòa thượng Truyền Giới lại không có truyền thụ Hải Hiền đả tọa tham thiền, cũng không có dạy Ngài giảng kinh thuyết Pháp, duy chỉ truyền sáu chữ hồng danh “Nam Mô A Di Đà Phật”, dặn Ngài niệm liên tục. Hòa thượng Hải Hiền cả đời phụng hành lời khuyên dạy của sư phụ,

Sau khi xuất gia, Hòa thượng Hải Hiền trước thường trú ở các chùa Phổ Hóa, chùa Vân Đài, chùa Tháp Viện trên núi Đồng Bách. Năm 1976 sau khi “Văn Cách” kết thúc, nhiều vị cư sĩ cung thỉnh Ngài đến trụ trì chùa Lai Phật tại huyện Xã Kỳ cho đến khi viên tịch năm 2013.

Nhất Tâm Đảnh Lễ Nhục Thân Kim Cang Bất Hoại Đại Lão Hoà Thượng Thượng Hải Hạ Hiền.”

(Chân Nhân tại trường Hạ, Tu Viện Phổ Đà Sơn, Ottawa, Ontario, Canada)
 

Inline image

Nhục thân Bồ tát Hải Hiền Đại sĩ, một người đại viên mãn thành tựu, chir tu tập với một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. — at Ottawa Capital Of Canada.
Inline image
Ngài Hải Hiền Bồ Tát đã niệm Phật A Di Đà suốt 92 năm
Inline image
6 năm sau khi viên tịch, khi mở chum ra đã thất Bồ Tát Hải Hiền lưu lại Toàn thân kim cang xá lợi

Inline image
Thân Kim Cang Bất Hoại Đại Lão Hoà Thượng thượng Hải hạ Hiền (1900-2013)

Inline image
Thân Kim Cang Bất Hoại Đại Lão Hoà Thượng thượng Hải hạ Hiền (1900-2013)
Inline image
Nhất Tâm Đảnh Lễ Nhục Thân Kim Cang Bất Hoại Đại Lão Hoà Thượng thượng Hải Hạ Hiền.”
 
 
 
 
 
 
Share.

Leave a Reply

tredeponline