Friday, July 10 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
NGUYEN TRAN DUY NHAT vs HUANG GUANG WAN (tàu khựa)
Moi xem Video phia duoc

VIẸT ĐÁNH BẠI TÀU.*

Việt Nam thấp nhẹ đấu Tàu cao,

Hai hiệp chưa qua Chệt ngã nhào.
 

Chịu mấy cú chân, Tàu hết đứng,

Huy chương đoạt giải Việt đeo vào.

Ngồi nhìn trận đánh,ta sung sướng,

Cho đám giặc thù,biết Việt (cong) tao.

Đừng tưởng đông dân mưu cướp nước,

Tàu trương thanh thếchỉ tào lao.

Đồ Quảng.

  • Xem video: Thấp và nhẹ hơn nhưng đã đánh ngã võ sĩ Tàu cong !

Trong chưa đầy hai hiệp, với mấy cú đá làm võ sĩTàu cong ,chịu hết nỗi.

Mời mở link xem video nầy:

NGUYEN TRAN DUY NHAT vs HUANG GUANG WAN 
Share.

Leave a Reply