Tuesday, July 7 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

“Satoshi”, đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin, chính thức trở thành một từ tiếng Anh. Sau rất nhiều năm được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử, “Satoshi” chính thức được từ điển Oxford (OED) thêm vào đầu tháng 10 năm 2019.

Đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin “Satoshi” vừa được thêm vào từ điển Oxford
Đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin “Satoshi” vừa được thêm vào từ điển Oxford

“Satoshi” trở thành một danh từ tiếng Anh

Cộng đồng tiền điện tử cần những từ ngữ mới để diễn tả nhiều khía cạnh khác nhau của công nghệ, cách vận hành và thị trường. Một số từ như blockchain, Bitcoin, Dapp, security token, initial coin offering (ICO), hodl và vô số từ khác.

Thuật ngữ “Satoshi” được từ điển Oxford định nghĩa là “đơn vị tiền tệ nhỏ nhất trong hệ thống thanh toán điện tử Bitcoin, tương đương một phần một trăm triệu Bitcoin.”

Ngoài ra, từ điển Oxford cũng giải thích “Satoshi” bắt nguồn từ một cái tên, Satoshi Nakamoto. Dưới bí danh này, một chuyên gia mật mã hoặc một nhóm những chuyên gia ra mắt Bitcoin hơn một thập kỷ trước. Không biết danh tính thật là ai, nhưng người này đã đưa bí danh bản thân nổi tiếng của mình vào từ điển tiếng Anh.

Google mất 8 năm để được thêm vào từ điển Oxford vào tháng 6 năm 2006. Thuật ngữ “Google” được sử dụng như một động từ. Tuy nhiên, khác với Bitcoin, một hệ sinh thái có hơn 172 triệu ví hiện hành, Google có hàng tỷ người dùng vào thời điểm đó.

Cách mạng Bitcoin giống với Internet những năm đầu

Khi Internet ra mắt vào những năm 90, tiếng Anh tràn ngập những cụm từ “khó hiểu” như hashtag, hyperlink, troll, selfie, spam,… Hiện tại chúng ta cũng đang gặp vấn đề tương tự khi những từ ngữ về blockchain và Bitcoin xuất hiện ở khắp nơi. Theo thời gian, Bitcoin sẽ không còn phức tạp và tất cả mọi người đều có khả năng tiếp cận công nghệ này.

Theo Bitcoinist

Share.

Leave a Reply