Monday, August 3 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

    

 THƯ  MỜI

                   ARLINGTON VETERANS PARK FOUDATION

             ARLINGTON GREAT SOUTHWEST ROTARY CLUB

                   ỦY BAN BẢO TỒN TƯỢNG ĐÀI

                      CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

                               KÍNH   MỜI

 –         QUÝ CỰU CHIẾN SĨ QLVNCH

–         QUÝ CỘNG ĐỒNG,HỘI ĐOÀN

–         QUÝ CƠ QUAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ

–         QUÝ ĐỒNG HƯƠNG

                        ĐẾN THAM DỰ

LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY CỰU CHIẾN BINH

           VETTERANS DAY  11-11-2019

   Vinh danh những Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Hoa Kỳ  

   Và những  Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

    Thứ Hai Ngày 11 Tháng 11 Năm 2019 Lúc 11:00 AM

             Tại ARLINGTON VETERANS PARK

         3600 W. Arkansas Lane, Arlington, TX 76015

            ( sẽ dời về Bob Duncan Center tại 2800 S. Center S.,

                   Arlington, TX 76014 nếu thời tiết xấu )

                                              Kính,

                                 Bs Đàng Thiện Hưng

Share.

Leave a Reply