Tuesday, May 26 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Tường thuật trực tiếp

  1. Báo Anh đưa tin về danh tính 39 nạn nhân mới được công bố

   Danh tính 39 nạn nhân thiệt mạng trên xe tải ở Essex được các báo lớn của Anh đăng tải.

   Tờ báo AnhThe Guardian dẫn lời Mimi Vu, một chuyên gia về phòng chống buôn bán người Việt sang châu Âu và Anh quốc:

   “Số người trẻ thiệt mạng, 10 người ở độ tuổi teen, là sự thật phơi bày. Trẻ em và người vị thành niên dễ bị tổn thương hơn nhiều, và họ nằm trong tay của mạng lưới buôn người đang kiểm soát họ.”

   The Guardian article
  2. Danh sách toàn bộ 39 nạn nhân

   Danh tính 39 nạn nhân:

   1.Đinh Đình Bình; 15 tuổi; quê quán: Hải Phòng

   2.Võ Nhân Du; 19 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

   3.Cao Tiến Dũng; 37 tuổi; quê quán: Nghệ An

   4.Nguyễn Tiến Dũng; 33 tuổi; quê quán: Quảng Bình

   5.Lê Văn Hà; 30 tuổi; quê quán: Nghệ An

   6.Nguyễn Ngọc Hà; 32 tuổi; quê quán: Quảng Bình

   7.Nguyễn Văn Hiệp; 24 tuổi; quê quán: Nghệ An

   8.Trần Ngọc Hiếu; 17 tuổi; quê quán: Hải Dương

   9.Hoàng Văn Hợi; 24 tuổi; quê quán: Nghệ An

   10.Nguyễn Bá Vũ Hùng; 34 tuổi; quê quán: Thừa Thiên – Huế

   11.Trần Mạnh Hùng; 37 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

   12.Nguyễn Huy Hùng; 15 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

   13.Nguyễn Văn Hùng; 33 tuổi; quê quán: Nghệ An

   14.Võ Văn Linh; 25 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

   15.Trần Hải Lộc; 35 tuổi; quê quán: Nghệ An

   16.Nguyễn Đình Lượng; 20 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

   17.Phạm Thị Trà My; 26 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

   18.Võ Ngọc Nam; 28 tuổi; quê quán: Nghệ An

   19.Trần Thị Ngọc; 19 tuổi; quê quán: Nghệ An

   20.Nguyễn Văn Nhân; 33 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

   21.Bùi Thị Nhung; 19 tuổi; quê quán: Nghệ An

   22.Trần Thị Mai Nhung; 18 tuổi; quê quán: Nghệ An

   23.Phạm Thị Ngọc Oanh; 28 tuổi; quê quán: Nghệ An

   24.Nguyễn Huy Phong; 35 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

   25.Nguyễn Minh Quang; 20 tuổi; quê quán: Nghệ An

   26.Đinh Đình Thái Quyền; 18 tuổi; quê quán: Hải Phòng

   27.Nguyễn Trọng Thái; 26 tuổi; quê quán: Nghệ An

   28.Bùi Phan Thắng; 37 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

   29.Phan Thị Thanh; 41 tuổi; quê quán: Hải Phòng

   30.Cao Huy Thành; 33 tuổi; quê quán: Nghệ An

   31.Lê Ngọc Thành; 44 tuổi; quê quán: Nghệ An

   32.Trần Thị Thơ; 21 tuổi; quê quán: Nghệ An

   33.Trần Khánh Thọ; 18 tuổi; quê quán: Hà Tĩnh

   34.Hoàng Văn Tiếp; 18 tuổi; quê quán: Nghệ An

   35.Nguyễn Đình Tứ; 26 tuổi; quê quán: Nghệ An

   36.Nguyễn Thọ Tuân; 25 tuổi; quê quán: Nghệ An

   37.Dương Minh Tuấn; 27 tuổi; quê quán: Quảng Bình

   38.Đặng Hữu Tuyên; 22 tuổi; quê quán: Nghệ An

   39.Nguyễn Thị Vân; 35 tuổi; quê quán: Nghệ An.

   Tin BBC

Share.

Leave a Reply