Wednesday, July 15 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn, thân phụ ông Thái Hóa Lộc, Chủ nhiệm báo Người Việt Dallas là Cụ Thái Giáo Hiếu vừa quá vãng tại An Nhơn, Bình Định, Việt Nam ngày 06 tháng 2 năm 2020 nhằm ngày 13 tháng giêng năm Canh Tý. Hưởng thượng thọ 98 tuổi. Xin thành kính chia buồn cùng ông bà Thái Hóa Lộc và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ ông Thái Giáo Hiếu sớm về cõi niết bàn

Bác sĩ và Bà Đàng Thiện Hưng

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Share.

Leave a Reply