Wednesday, July 15 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn, Cụ Thái Giáo Hiếu, thân phụ anh Thái Hóa Lộc, Chủ nhiệm báo Người Việt Dallas vừa quá vãng tại Bình Định Việt Nam ngày 06 tháng 2 năm 2020 nhằm ngày 13 tháng giêng năm Canh Tý. Hưởng thượng thọ 98 tuổi. Xin thành kính chia buồn cùng anh chị Thái Hóa Lộc và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ ông Thái Giáo Hiếu sớm về chốn nghỉ ngơi đời đời.

Gia đình Nguyễn văn Lập

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Share.

Leave a Reply