Saturday, August 15 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Mời quý vị và các bạn thưởng thức lại bài thơ Chúc Tết của đệ nhất dân chơi Việt Nam, sư phụ Trần Tế Xương và phần dịch sang Anh ngữ của nhà văn tài tử Lê Tuấn

Chúc Tết

NEW YEAR’S WISHES

 

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

 Hey! Listen to people ‘s “I wish you”:

Wish you to live to a hundred, till you hair and beard turn white

If that’s the case, I’ll trade in the mortar business

As lots of people would need it to grind the betel nuts.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.

Hey! Listen to the wish that you’ll be rich:

Where to stash the enormous treasure?

If that’s the case, chicken shall eat cash

And money would fall down from the sky, no need to pray for it.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

Hey! Listen to the wish that you’ll be in the upper class:

You would buy yourself a title, or high ranks

If that’s the case, I would invest in the parasol business

Hawking my wares and selling plenty.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.

Hey! Listen to the wish that you’ll have a bunch of kids

That babies and moms would be safe and sound at birth

The city streets are so narrow and crowded

They would have to pack up and go live in the mountains.

Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.

So, I will do the same and wish for you

For everyone in this world

From the kings to the mandarins to the scholars to the common folks in all countries

To be worth a life of a human being.

Share.

Leave a Reply