Thursday, May 13 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

THÔNG BÁO

LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀQUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ”

TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ DFW

                                                                             

Arlington, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2021

                                                              

Kính gởi:

 – Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn giáo

 – Quý tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Tarrant

 – Quý hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH

 – Quý hội đoàn, đoàn thể đấu tranh chính trị

 – Quý hội đoàn Ái Hữu Từ Thiện 

 – Quý Cơ Quan Truyền Thanh, Truyền Hình và Báo Chí

 – Quý Đồng Hương  Quý Bạn Trẻ

Kính thưa Quý Vị,

 Vì d đoán thi tiết cho biết tri s mưa Th By 01-05-2021 nên Ban T Chc phi di “Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư” đếTh By 08-05-2021:

 Địa Điểm:   Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ 

                     Arlington Veterans Park

                      3600 West Arkansas Lane, Arlington, TX  76016

 Thời Gian:  12 giờ trưa Thứ Bảy Ngày 08-05-2021

  Sự hiện diện của chúng ta trước Tượng Đài Chiến  Việt Mỹ trong ngày tang của dân tộc chứng minh rằng chúng ta vẫn tưởng nhớ những Anh Linh Quân Dân Cán Chính VNCH đã Vị Quốc Vong Thân.  Xin cùng đốt một nén hương nguyện cầu cho Dân Tộc ta sớm được Tự Do,  cho Tổ Quốc Việt Nam sớm được thật sự Độc Lập Dân Chủ.

 Trân trọng,

Bác  Đàng Thiện Hưng

Share.

Leave a Reply