Tuesday, May 17 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?
CHÚC XUÂN NHÂM DẦN 2022
Chúc mừng năm Cọp dứt can qua
Khách đến hổng bia cũng rượu trà
Kỹ nghệ thương trường thêm tiến hóa
Công nhân viên chức được thăng hoa
Đầu năm tiền của vào trăm tá
Cuối quý lộc tài chất ngập nhà
Nâng chén đón Xuân xua Dịch T
Thuận buồm xuôi gió cạn ly…khà
Đông ThiênTriết
__________________________
26 tháng 12 DL 2021
Họa vần bài 2
CHÚC XUÂN NHÂM DẦN 2022
Trâu đã bàn giao Cọp phóng qua
Đầu năm khách sộp biếu cân trà
Ngoài sân nhánh bưởi vừa ra lá
Trước cổng cây đào mới nhú hoa
Đón tết bà con lo quét m
Mừng xuân bá tánh bận sơn nhà
Râm ran tiếng nói cười rôm r
Rượu nếp Gò Đen cạn chén…khà
Tây ThiênTriết
26 tháng 12 DL 2021
Share.

Leave a Reply