Tuesday, May 17 Bitcoin là gì? Có nên đầu tư vào bitcoin hay không?

Xin mạn phép góp bài họa vận bài thơ “Ấp Ủ”, của Cụ Đông Thiên Triết.  

 Bài họa I

An Nhàn

 Một túp lều tranh trên rẫy dưa

Lánh xa trần tục, sợ ai lừa?

Hồi chuông vọng đến, thôi yêu hận  

Tiếng mõ vang lên, hết ghét ưa

Gió mát, trăng thanh, không thiếu thốn

Nước trong, mây trắng, mãi dư thừa

Công danh, phú quý…sao hơn nhĩ?

Hồn thả theo từng nhịp võng đưa

 Thảo Chương Trần Quốc Việt

12-12-2021

 

Bài họa II.

 Sống Ở Thôn Quê

 

Bón phân xách nước tưới vườn dưa

Về với thiên nhiên tránh lọc lừa

Thành phố ồn ào nhiều kẻ ghét

Thôn quê yên tĩnh lắm người ưa

Bà con xóm dưới: tình không thiếu

Bạn hữu làng trên: nghĩa vẫn thừa

Chung sống với người dân chất phác

Thăm đồng lúa chín gió đong đưa

 Thảo Chương Trần Quốc Việt

12-12-2021

English Holly
懷 抱
六塵汙濁糾纏如,
殺騙相爭不戒除.
權力美人萬眾喜,
榮華富貴百人居.
活為正直希無少,
亡必光明望有餘.
懷 抱心肝瞑目死,
只需酒酌挽詩詞.
東 天 哲
Chuyển Ngữ:
Hoài Bão!
Lục trần ô trọc củ triền như,
Sát phiến tương tranh bất giới trừ.  
Quyền lực mỹ nhân vạn chúng hí,
Vinh hoa phú quý bách nhân cư.
Hoạt vi chính trực hy vô thiểu,
Vong tất quang minh vọng hữu dư.
Hoài bão tâm can minh mục tử,
Chỉ nhu tửu chước vãn thi từ. 
ĐôngThiênTriết 
Dịch Nôm:
Ấp Ủ!
Cõi đời ô trọc mãi dây dưa,
Chém giết nhau tung những ngón lừa.
Quyền lực mỹ nhân muôn kẻ thích,
Vinh hoa phú quý vạn người ưa.

Sống sao chính trực, mơ không thiếu,
Chết phải quang minh, ước có thừa.
Ấp ủ đáy lòng khi nhắm mắt,
Chỉ cần có rượu tiễn thơ đưa.
ĐôngThiênTriết. Kỷ Hợi.2019
Diễn đạt ý thơ:
1/ Trên cõi trần gian phù du tạm bợ, chất chứa bao nhiêu thứ mà người đời ham muốn, tất cả đều là “lục trần” 六塵  đã và đang khởi tấn lên làm loạn chân tính và nó cứ kéo dài lê thê mãi.
2/ Từ đó, họ chém giết lẫn nhau, trừ khử nhau không bao giờ ngừng nghỉ.
3/ Tất cả chỉ vì quyền lực, gái đẹp mà vạn kẻ trên đời đều ham muốn.
4/ Và thói thường những bã phú quý vinh hoa trên đời này thì hiển nhiên muôn người đều ưa thích.
5/ Nhưng riêng đối với ta thì mơ ước: sống sao cho ngay thẳng, chính trực.
6/ Và mong muốn được: nếu chết thì cũng phải trong sáng, quang minh, đó là sở nguyện
7/ Và trong đáy lòng mơ ước đến khi nhắm mắt được:
8/ Chỉ cần có chén rượu, câu thơ đưa tiễn là toại nguyện rồi,
Chú thích một vài từ khó hiểu: chữ Hỉ  trong câu thơ này thì phải độc là HÍ, vì nơi đây nó là động từ “thích” chớ không còn là tính từ Hỉ (sự Vui vẻ), cũng giống y như trường hợp chữ trường 長 (dài) và khi muốn nói đến nghĩa lớn, già, thì phải độc là trưởng 長.
Còn về chữ Cư 居, tức là chỗ ở, cũng tương tự như trên, khi nói đến chỗ ở thì đó là Cư Ngụ, nhưng ở câu thơ này thì phải hiểu theo nghĩa của nó là Chiếm cứ, chiếm đoạt để (làm của riêng) vì phàm những gì mình “Ưa Thích”, thì mình mới chiếm hữu vật đó, vậy cho nên chữ Cư 居 ở nơi đây phải hiểu theo nghĩa động từ là Yêu chuộng, tức ưa (thích), vì ưa thích nên mới chiếm đoạt vật đó.
****************************
Bài thơ bằng Hán Ngữ của tôi được Hòa Thượng Huỳnh Tịnh đọc và Ngài đã phê mấy chữ dưới đây, xin ghi lại nguyên văn và chuyển dịch sang Việt ngữ :
Nguyên văn chữ Hán: 剛剛在網上通過中文版閱讀了客戶的這首詩,發現這首詩對佛子的德行有影響,詩中所表達的慈悲心非常誠懇。

南無阿彌陀佛

黃靜大師

Share.

Leave a Reply